Bestill strøm

Hvem er du?

E-post


Mobilnummer

Valgt strømavtale

Blåkraft

Haugaland Kraft har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende 50 000 MWh som vi vil tilby våre kunder uten ekstra kostnad.

Velger du BLÅKRAFT fra Haugaland Kraft garanterer vi at kraften du betaler for er fornybar, og at det produseres samme mengde kraft i SKL sitt anlegg Blåfalli III.

Avtalen innebærer at du betaler forbruksveid områdepris på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 5,35 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter.

Blåkraft følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Ved bruk av papirfaktura blir beløpet økt med kr. 10,-.

BLÅKRAFT tilbys kun til husholdningskunder.

 

Forventet oppstartsdato: 05.04.2019