Bestill strøm

Norsk | English 

Hvem er du?

E-post


Mobilnummer
En engangskode sendes som SMS til din mobiltelefon for verifisering

Valgt strømavtale

Felleskraft

FELLESKRAFT

Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spottprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler. Velger du Felleskraft, tar vi oss av jobben med å overvåke markedet og kjøper strøm for å sikre prisen. Målet er å slå spottprisprodukter.


Felleskraft-produktet gir vanligvis mindre risiko for hyppige prissvin­­gninger enn hvis du har et spottprisprodukt. Dette fordi vi sikrer strømprisen i perioder.

Strømpris
Felleskraft er en spotavtale som følger prisen på kraftbørsen time for time. I det prisområdet anlegget er tilknyttet. I dette produktet sikrer vi i perioder prisen med mål om å slå spottprisen.
Timeprisen multipliseres med ditt faktiske forbruk, i tillegg til et påslag på 5,67 øre/kWh. Inkl. mva og lovpålagte el sertifikater. Resultat av prissikring kommer som en egen linje på faktura.

Fast månedsbeløp kr 39,- inkl. mva.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse.

(lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

For mer informasjon, se generelle kraftleveringsvilkår her

 

Forventet oppstartsdato: 11.10.2021