Bestill strøm

Norsk | English 

Hvem er du?

E-post


Mobilnummer
En engangskode sendes som SMS til din mobiltelefon for verifisering

Valgt strømavtale

Felleskraft Profil

FELLESKRAFT

Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spotprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler. Velger du Felleskraft, tar vi oss av jobben med å overvåke markedet og kjøper strøm for å sikre prisen. Målet er å slå spotprisprodukter.

Felleskraft-produktet gir vanligvis mindre risiko for hyppige prissvin­­gninger enn hvis du har et spotprisprodukt. Dette fordi vi sikrer strømprisen i perioder.

Strømpris
Felleskraft er en spotavtale som følger prisen på kraftbørsen time for time. I dette produktet sikrer vi i perioder prisen med mål om å slå spotprisen.
Timeprisen multipliseres med ditt faktiske forbruk, i tillegg til et påslag på 5,67 øre/kWh. Inkl. mva og lovpålagte el sertifikater.
Resultat av prissikring kan gi et fradrag eller tillegg på din strømregning og vil fremkomme på egen faktura linje.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

(lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse.

For mer informasjon, se generell kraftleveringsvilkår her

 

Forventet oppstartsdato: 29.06.2021