Bestill strøm

Norsk | English 

Hvem er du?

E-post


Mobilnummer

Valgt strømavtale

Blåkraft Profil

Velger du denne klimavennlige avtalen fra Haugaland Kraft garanterer vi at kraften du betaler for er fornybar, og at det produseres samme mengde kraft i SKL sitt anlegg Blåfalli III.

Strømpris
Avtalen innebærer at du betaler vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva.

Denne strømavtalen følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen. Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Fast månedsbeløp på kr 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

BLÅKRAFT tilbys kun til husholdningskunder og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtaler i Norge.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse.

For mer informasjon, se generell kraftleveringsvilkår her

 

Forventet oppstartsdato: 12.07.2020